Αποδημητικά Πουλιά – Migratory Birds
“This is our newspaper. This is our voice”.

 Τα “Αποδημητικά Πουλιά” είναι η πρώτη εφημερίδα που γράφεται αποκλειστικά από έφηβους πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες. Δείτε όλες τις εκδόσεις εδώ.

“Migratory Birds” is the first newspaper written exclusively by refugee, migrant and Greek teenagers. You can read here the full editions.

Αποδημητικά Πουλιά: Πρώτο φύλλο – Migratory Birds: First edition

Αποδημητικά Πουλιά: Δεύτερο φύλλο – Migratory Birds: Second edition