Υπουργείου Πολιτισμού
-Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Eurochild– Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων- Γενική Γραμματεία Δια Βιου Μάθησης
-Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης

Υπουργείο Εργασίας- Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής
-Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
-Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μ.Κ.Ο.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς- Πρόγραμμα ERASMUS+

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
-Μητρώο Φορέων της ΚτΠ

Υπουργείο Εξωτερικών
Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο.