Κατασκευάζοντας ένα 3D Printer- Κάθε Παρασκευή 6.30-8.00 το απόγευμα

Posted by thomas hiotis on June - 7 - 2017 with Comments Off on Κατασκευάζοντας ένα 3D Printer- Κάθε Παρασκευή 6.30-8.00 το απόγευμα

Κάθε Παρασκευή
6.30-8.00 το απόγευμα

 Κατασκευάζοντας ένα 3D Printer

printer

Η Άννα-Μαρία Τριανταφυλλίδη και ο Ανδρέας Γανιμάς,
σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δημιουργούν ένα καλοκαιρινό εργαστήριο  κατασκευής

3
D Printer (τρισδιάστατου εκτυπωτή)
για εφήβους! 

Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στον κόσμο του 3D Printing,
στις δυνατότητες και τις εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε βήμα-βήμα
τον δικό μας 3
D Printer. 

Απαραίτητα στοιχεία εργαστηρίου: βίδες, καλώδια, επεξεργαστές, φαντασία και δημιουργικότητα!

 

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο Εφηβικό Δίκτυο
πλ. Τράιμπερ 8,
210 52 47 470

Comments are closed.