O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σκοπός

Οι βασικές αρχές – πλαίσιο δράσης των εθελοντών του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) που περιγράφονται παρακάτω επιδιώκουν να προσφέρουν γενική καθοδήγηση και να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εθελοντές του Δικτύου. Το πλαίσιο αυτό δεν έχει χαρακτήρα συμφωνητικού ή δεσμευτικού κειμένου.

Ορισμός του «Εθελοντή» του Δικτύου

«Εθελοντής» του Δικτύου είναι όποιος, χωρίς αμοιβή ή χωρίς να προσβλέπει σε οικονομικό όφελος ή αποζημίωση, επιτελεί έργο για να υποστηρίξει το σκοπό και τους στόχους του Δικτύου.

Εκπροσωπώντας το Δίκτυο

Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις επαφές τους με φορείς, οργανισμούς ή άτομα όταν πρόκειται για ζητήματα του Δικτύου. Πριν από κάθε πράξη ή δήλωση που μπορεί να έχει επιπτώσεις στο Δίκτυο, οι εθελοντές θα πρέπει πρώτα να συζητούν με τα μέλη του Δικτύου τους σκοπούς της επαφής τους, να αναζητούν την παροχή συμβουλών και την έγκριση της επαφής από την ομάδα του Δικτύου. Αυτές οι πράξεις μπορεί να περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, δημόσιες δηλώσεις στον Τύπο, προσπάθειες συνεργασίας ή επαφής με ομάδες άλλων οργανώσεων, ή, οποιαδήποτε συμφωνία συνεπάγεται συμβατικές ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

Συμπεριφορά του εθελοντή 

Οι εθελοντές θα πρέπει να μεριμνούν για τη διακριτική τους παρουσία στους χώρους δράσης του Δικτύου, να μην προσκαλούν εκεί άτομα τα οποία δεν είναι εθελοντές του Δικτύου, οφείλουν να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που τους αποκαλύπτονται, να σέβονται το χώρο και το πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας προέλευσης των παιδιών, να σέβονται τις πολιτισμικές και θρησκευτικές τους αντιλήψεις, καθώς και τις διατροφικές τους συνήθειες, να είναι προσεκτικοί ως προς τον τρόπο ένδυσής τους, κτλ. Επιπλέον, οι εθελοντές έχουν την ευθύνη να είναι συνεπείς ως προς τις δράσεις που αναλαμβάνουν και, στις περιπτώσεις που αδυνατούν να διεκπεραιώσουν ένα έργο που έχουν αναλάβει, να ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία του Δικτύου.

Εμπιστευτικότητα

Οι εθελοντές έχουν την ευθύνη να διατηρούν την εμπιστευτικότητα όλων των ιδιωτικών πληροφοριών που τους αποκαλύπτονται κατά το χρονικό διάστημα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ιδίως των πληροφοριών που αφορούν τα παιδιά αλλά και όσων αφορούν άλλους εθελοντές του Δικτύου.

Επικοινωνία με τους άλλους εθελοντές

Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν τακτική επικοινωνία με άλλους εθελοντές. Η επικοινωνία εντός της ομάδας των εθελοντών θεωρείται ζωτικής σημασίας και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των δράσεων του Δικτύου. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή των εθελοντών  συναντήσεις Δικτύου. Είναι σημαντικό για τους εθελοντές να κατανοήσουν ότι οι δράσεις του Δικτύου στηρίζονται στη συλλογική δράση, στο συντονισμό, στην αλληλοενημέρωση και στην κατανόηση μεταξύ των εθελοντών.

Έναρξη εθελοντή

Η έναρξη της συμμετοχής του εθελοντή προϋποθέτει τη γνωριμία του με την ομάδα εθελοντών του Δικτύου, την ενημέρωσή του σχετικά με τις δραστηριότητες του Δικτύου και την ένταξη σε μια από τις ομάδες δράσης και τη συμμετοχή του στις μηνιαίες συναντήσεις των εθελοντών του Δικτύου.

Διακοπή της συμμετοχής του εθελοντή

Ο εθελοντής μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη συμμετοχή του στις δράσεις του Δικτύου εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί πλέον να προσφέρει υπηρεσίες στην ομάδα. Οφείλει, ωστόσο, να ενημερώσει εγκαίρως τη Γραμματεία του Δικτύου ώστε να είναι δυνατό να αντικατασταθεί η παρουσία του στις ομάδες δράσης. Αυτό δεν αποκλείει την ενδεχόμενη επανένταξη του εθελοντή σε μία από τις ομάδες στο μέλλον.

Παύση ενός εθελοντή

Για τους εθελοντές που αδυνατούν να συμμορφωθούν με τις Βασικές Αρχές και το Πλαίσιο Δράσης των Εθελοντών του Δικτύου τίθεται θέμα παύσης τους. Κανένας εθελοντής, ωστόσο, δεν θα παύεται εάν δεν έχει προηγουμένως την ευκαιρία να συζητήσει τους λόγους για την πιθανή απομάκρυνσή του.