Ημέρα: 3 Σεπτεμβρίου 2008

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, (μετά τη θετική γνωμοδότηση του Π.Ι.), αποφασίστηκε η  διανομή σε όλους τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας εγχειρίδιου με περιεχόμενο τη «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού», όπου αναλύονται τα άρθρα της Σύμβασης και περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες των δικαιωμάτων των παιδιών. Επίσης οι εκπαιδευτικοί, […]