Ημέρα: 1 Σεπτεμβρίου 2011

Παρουσίαση του Καταλόγου«Παιδικά Βιβλία.Βλέποντας τον κόσμο με Διαφορετικά Μάτια»,14 Ιουνίου 2010

  Κυκλοφόρησε σε έντυπη, ψηφιακή και διαδικτυακή μορφή ο Κατάλογος Παιδικών Βιβλίων με τίτλο Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Πρόκειται για μια έκδοση που περιλαμβάνει την παρουσίαση 171 παιδικών βιβλίων σε  150 πολύχρωμες σελίδες μεγάλου σχήματος. Η συλλογική δουλειά μελών, φίλων και εκπαιδευτικών,  αναδεικνύει  ελληνικά και μεταφρασμένα βιβλία που έχουν γραφτεί με άξονα τη […]