…Για το Κέντρο για το Παιδί

Το «Κέντρο για το Παιδί» προσφέρει δημιουργικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σε όλα τα παιδιά ηλικίας 0-13 ετών.
Λειτουργεί με παιδαγωγούς και ψυχολόγο για τα παιδιά και τους γονείς παρέχοντας υποστηρικτική συμβουλευτική από συνεργάτη παιδίατρο και ομάδες μαθησιακής υποστήριξης.
Στο χώρο του Κέντρου για το Παιδί λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία
και δημιουργικά επιτραπέζια παιχνίδια για τα παιδιά.

* Το «Κέντρο για το Παιδί» λειτουργεί σε δύο χώρους:
στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας – «Φρουραρχείο»,
Δομοκού 2, 1ος όροφος,
Σταθμός Λαρίσης τηλ. 210 8257667

καθώς και
στο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων,
Σαραντοπόρου 4, Άνω Πατήσια, Σταθμός Άγιος Ελευθέριος,
τηλ. 210 2015510 & 210 2015511 (εσωτερική γραμμή 118).

Η λειτουργία του «Κέντρου για το Παιδί» στο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ESTI@
(Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία “EASI”.

Το «Κέντρο για το Παιδί» στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας λειτουργεί με την υποστήριξη της οργάνωσης Solidarity Now.

 

Μάθε τα νέα του Κέντρου για το Παιδί

ESTI@_logo_2