Ημέρα: 21 Μαΐου 2018

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου στην Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή της Αθήνας: στην Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, μια διάκριση που έλαβε ο δήμος της Αθήνας από την UNESCO με διάρκεια ενός χρόνου: από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019. Με τη δράση της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης, η οποία απευθύνεται σε όλα […]