Ημέρα: 11 Οκτωβρίου 2018

“Πλανόδια Βιβλιοθήκη: με…οδηγό τα βιβλία” | συμμετοχή στις “Δράσεις Πολιτισμού 2018” | Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 | 15:00-15:45 | Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου 🗓

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου συμμετέχει στις «Δράσεις Πολιτισμού 2018» του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων, «Πλανόδια Βιβλιοθήκη: με …οδηγό τα βιβλία» το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 15:00- 15:45 το απόγευμα στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου Γ΄ Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού 33. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ. *18 Μουσεία και πολιτιστικοί φορείς, μέλη του Δικτύου Μουσείων και […]

“Ιστορίες για ατρόμητα παιδιά” | συμμετοχή στο “Μικρό Παρίσι των Αθηνών” | Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 | 5.30-7.30 το απόγευμα | Εργαστήρι Πολιτισμού 🗓

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει και φέτος στο «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» με τη δράση «Ιστορίες για ατρόμητα παιδιά». Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων: