Το δέκατο φύλλο της εφημερίδας μας «Αποδημητικά Πουλιά» στα γαλλικά !

Για τους γαλλόφωνους φίλους μας,

το δέκατο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφορεί

σε ηλεκτρονική μορφή στη γαλλική γλώσσα.

Διαβάστε το δέκατο φύλλο εδώ.