Το Δίκτυο συμμετέχει στο πρόγραμμα Rights4Kids

Rights4Kids

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στο πρόγραμμα Rights4Kids, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στοχεύει στην προώθηση, προαγωγή και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), καθώς και στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της επαφής με το θέατρο και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο δημιουργικών εργαστηρίων, τα οποία βασίστηκαν σε μεθοδολογία που ανέπτυξε και παρουσίασε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Βερόνα (Ιταλία) τον Οκτώβριο 2018, στην διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης των συμμετεχόντων του προγράμματος.

Στα παραπάνω εργαστήρια συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 12 – 16 ετών και στη διάρκειά τους δόθηκε έμφαση στην επεξήγηση των άρθρων της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στη δημιουργική συγγραφή κειμένου και σεναρίου και σε ενημέρωση σχετικά με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και ως συνέχεια των παραπάνω εργαστηρίων, προγραμματίζεται το 2020 η διοργάνωση Φεστιβάλ στην Αθήνα με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος. Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ‘Δημιουργικής Ευρώπης’.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος Rights4Kids είναι:

AIDA (IT) – Ιταλία

DAH Theatre Research Centre – Σερβία

Performalita – Τσεχία

ActionSynergy – Ελλάδα

Θέατρο Αερόπλοιο – Ελλάδα

Rights4Kids

The Network for Children’s Rights (Network) is taking part in the Rights4Kids program, which reaches out to children and teenagers from disadvantaged social groups and aims to uphold, promote and safeguard the rights of the children as set out by the United Nations Convention on the Rights of the Child [1989] as well as to empower and enhance contact with theatre and culture.

In line with the program, the Network for Children’s Rights successfully completed creative workshops based on the methodology that the Network prepared and presented in Verona (Italy) in October 2018, during the first meeting of partners.

Children aged from 12 to 16 years old took part in the aforementioned workshops. An emphasis was given on the explanation of the United Nations Convention on the Rights of the Child, creative writing of stories (scenarios) and information related with culture.

Within the program and following the workshops, a Festival in Athens is planned for 2020, in which all partners will participate. During the Festival, theatrical performances based on children’s rights will be organised.

The program is implemented with the support and funding of the European Commission (Creative Europe).

The project partners are:

AIDA (IT) – The main coordinator

DAH Theatre Research Centre (SRB)

Performalita (CZ)

Action Synergy (GR)

Theatro Aeroploio (GR)