ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ JOB POSITION | Διερμηνέας Φάρσι/ Intercultural mediator Farsi speaker | Μάρτιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Διερμηνέα Φάρσι  για κάλυψη θέσης μερικής απασχόλησης (6 ώρες).

Διάρκεια απασχόλησης: 3 μήνες

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή/και Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

– Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Internet, Social Media

Εμπειρία

– Τουλάχιστον 2ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

Δεξιότητες/Ικανότητες

– Διερμηνεύει και διαμεσολαβεί με τους εξυπηρετούμενους

– Δυνατότητα συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

– Προηγούμενη εθελοντική προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας Διερμηνέας’

Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.

English below:

Intercultural mediator Farsi speaker

The Network for Children’s Rights would like to announce the opening for the position of Intercultural Mediator Farsi speaker,
who will join the team offering legal, psychological and social support as part of our program which is co-funded by the UNHCR.
Working hours (weekly): Part time job (6 hours)
Type of contract: Fixed term – 3 months
Location: Athens, Greece
Job Description:

Interpreting, cultural mediation as well as escorting in cooperation with our legal and psychosocial team “Child Protection Unit (CPU)”
Requirements:
• Excellent knowledge of Farsi Language and knowledge of Urdu language will be considered as an additional asset
• Minimum of 2 years of relevant experience
• Adequate knowledge of Greek and / or English (oral and written)
• Experience in related field and work experience with vulnerable groups (refugee children, migrants, etc.)
• Collaborative skills, team spirit
• Computer skills: Good knowledge of MS Office, Internet & Social Media

Candidates are requested to send their Curriculum Vitae accompanied by a cover letter to diktio@ddp.gr  by 15th March 2019, with the subject: INVITATION for Farsi Interpreter.
*We will be able to contact candidates who are shortlisted for interview.