ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Λογιστής | Μάιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Λογιστή για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από 1/6/2019 ως 31/12/2019

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Καθήκοντα θέσης:

– Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με τη διαχείριση του ατομικού/οικογενειακού προϋπολογισμού

– Ενημερώνει για δυνατότητες τακτοποίησης πιθανών οικονομικών εκκρεμοτήτων

– Διευκολύνει, όπου είναι απαραίτητο, την επικοινωνία των ωφελούμενων με τρίτους καθώς και την εκπλήρωση τυπικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Λογιστικής

– Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χειρισμού Η/Υ

– Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Εμπειρία

– Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες/Ικανότητες

– Ικανότητα προσαρμογής, επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό και μεταβαλλόμενο έκτακτο ανθρωπιστικό περιβάλλον, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών του προγράμματος καθώς και του Δικτύου σε παιδιά και εφήβους

– Υποστήριξη στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του προγράμματος

– Προηγούμενη εθελοντική προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 20 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας Λογιστή’.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.