ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Λογοθεραπευτής (Λογοπεδικός) | Μάιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Λογοθεραπευτή (Λογοπεδικό) για κάλυψη θέσης μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από 1/6/2019 ως 31/12/2019.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Καθήκοντα θέσης:

– Θεραπεία για τις εξελικτικές διαταραχές λόγου και ομιλίας στα παιδιά

– Πρόγραμμα εκπαίδευσης Φωνολογικής Ενημερότητας για πρόληψη και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

– Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση για διαχείριση ανώριμων συμπεριφορών και ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας  ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ / TEI

– Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χειρισμού Η/Υ

– Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Εμπειρία

– Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες/Ικανότητες

– Ικανότητα προσαρμογής, επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό και μεταβαλλόμενο έκτακτο ανθρωπιστικό περιβάλλον, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών του προγράμματος καθώς και του Δικτύου σε παιδιά και εφήβους

– Ικανότητα διαχείρισης ομάδων παιδιών και εφήβων

– Υποστήριξη στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του προγράμματος

– Προηγούμενη εθελοντική προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 20 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας  Λογοθεραπευτή’.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.