ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σύμβουλος υποδοχής και εξυπηρέτησης/διαχείρισης αιτημάτων (Case Handler) | Μάιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Σύμβουλο υποδοχής και εξυπηρέτησης/διαχείρισης αιτημάτων (Case Handler) για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από 1/6/2019 ως 31/12/2019.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Καθήκοντα θέσης:

– Υποδέχεται και ενημερώνει σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται

– Παρέχει υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ωφελούμενους που χρήζουν κοινωνικής υποστήριξης

– Λαμβάνει το κοινωνικό ιστορικό από τον/την ωφελούμενο/η

– Δημιουργεί ένα σχέδιο δράσης μαζί με τον/την εξυπηρετούμενο/η και οργανώνει συναντήσεις παρακολούθησης της πορείας του (follow up)

– Παραπέμπει τον/ την ωφελούμενο/ η, ανάλογα με τις ανάγκες του/της, σε άλλες υπηρεσίες που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο (ΠΕ/ΤΕ) Κοινωνικών Σπουδών (π.χ.  Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής,  Δημόσιας Υγείας)

– Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

– Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Εμπειρία

– Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες/Ικανότητες

– Ικανότητα προσαρμογής, επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό και μεταβαλλόμενο έκτακτο ανθρωπιστικό περιβάλλον, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών του προγράμματος καθώς και του Δικτύου σε παιδιά και εφήβους

– Ικανότητα διαχείρισης ομάδων παιδιών και εφήβων

– Υποστήριξη στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του προγράμματος

– Προηγούμενη εθελοντική προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 20 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας Case Handler’.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.