«Ας παίξουμε» | Δημιουργικό παιχνίδι παρέα με την ομάδα «[re]Defining Neverland» | Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 |

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
από τις 18:00 μέχρι τις 19:30
παίζουμε στον πεζόδρομο της οδού Καπνοκοπτηρίου στην πλατεία Βάθης
παρέα με την ομάδα [re]defining neverland!