Μία γνωριμία με την Ιστορία, τον Πολιτισμό & την Γαστρονομία ξένων χωρών | ΚΔΑΠ ‘Το Δίκτυο στην Τράιμπερ’

«Γινόμαστε γνωσιακοί συλλέκτες γεωγραφικών, ιστορικό-πολιτισμικών

και γαστρονομικών πληροφοριών  ποικίλων ανά την υφήλιο χωρών» /

Κ.Δ.Α.Π. «ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΪΜΠΕΡ»

 

Πώς είπατε;.. 

Ciao Italia!!..

Αυτήν την περίοδο βρισκόμαστε στην Ιταλία! 

Μαθαίνουμε να προσδιορίζουμε την τοποθεσία της στον γεωγραφικό χάρτη..

Ξεναγούμαστε σ’ έναν μεγάλο αριθμό πόλεων της και στα ξακουστά

ιστορικό-πολιτισμικά τους  μνημεία (Κολοσσαίο, Σκάλα του Μιλάνου κλπ)

&

Ολοκληρώνουμε τον εμπλουτισμό των γνώσεων μας  με την προφορική

 εκμάθηση

απλών αλλά ..

 χρήσιμων και με ουσία, καθημερινών ιταλικών λέξεων και φράσεων..!!