Πρόγραμμα δημιουργικών ομάδων 2019 | Κέντρο για το Παιδί – Φρουραρχείο

Κάθε Τετάρτη 6:00 – 7:30 : Mαθήματα Αραβικών

Κάθε Πέμπτη 17:30 – 19:00 : Mαθήματα κιθάρας σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών