Ημέρα: 13 Μαρτίου 2020

Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική φροντίδα αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα

To Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού μαζί με άλλες οργανώσεις και οργανισμούς, που συμμετέχουν στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (MHPSS TWG) Αττικής, απέστειλε στον Υπουργό Μεταναστατευτικής Πολιτικής επιστολή με επισημάνσεις και προτάσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική φροντίδα αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα. […]