Ημέρα: 13 Μαρτίου 2021

Τα κακοποιημένα παιδιά δεν προστατεύονται από το κράτος

Ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την παιδική κακοποίηση και τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές εστιάζει στους θύτες και όχι στα θύματα. Η μεταχείριση των παιδιών – θυμάτων κακοποίησης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προβληματική και οδηγεί στην περαιτέρω κακοποίησή τους από το ίδιο το σύστημα. Τα Αυτοτελή Γραφεία Ανήλικων Θυμάτων (‘Σπίτια του Παιδιού’) είναι δομές εξειδικευμένες και […]