Ημέρα: 2 Φεβρουαρίου 2022

Τοποθέτηση Δικτύου στο σχέδιο νόμου “Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων”

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού τοποθετήθηκε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: “Εθνική Στρατηγική για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων”, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. Δείτε εδώ τα σχόλια του Δικτύου όπως αναρτήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.