Ημέρα: 22 Φεβρουαρίου 2023

Θέση εργασίας | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ | Υποβολή μέχρι 03/03/2023 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ώστε να αναλάβει εργασίες καθαρισμού στους 4 χώρους λειτουργίας του Δικτύου στο κέντρο της Αθήνας. Η εργασία είναι πρωινή, 5ημερη συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου, μερικής απασχόλησης (30 ώρες τη βδομάδα). Αναμένεται να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης. Τόπος εργασίας: Αθήνα Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα: […]

Θέση εργασίας | Συνεργάτης Δικηγόρος-Παραστάτης «Protection for All minors»| Υποβολή μέχρι 05/03/2023 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση συνεργάτη Δικηγόρου-Παραστάτη που αφορά την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ασυνόδευτων, αστέγων, σε επισφαλείς συνθήκες) στην Αττική. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»). Ο στόχος είναι να συνδράμει τους ασυνόδευτους ανήλικους […]