Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στην ομάδα focus group του Efivos Progect | 24/02, 17.00

*For english move down.

Το Efivos Project αποτελεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα που παροτρύνει και προωθεί αξίες ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των νέων ατόμων, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους πάνω στον εγραμματισμό στα Ψηφιακά Μέσα.
 

Με αφορμή το επιτυχημένο πρόγραμμα του ΔΔΠ «Young Journalists» το Efivos Project φιλοδοξεί να εμπλουτίσει και να εξελίξει την ήδη επιτυχημένη μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές του “Y.J.”, περνώντας στον ψηφιακό κόσμο. Η έντυπη μορφή της εφημερίδας “Αποδημητικά Πουλιά” πλέον θα βρει τον διαδικτυακό της τόπο ενώ παράλληλα ένα πλήθος από ευκαιρίες για εκπαίδευση και καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους δημιουργείτε.

Το focus group στοχεύει στην συλλογή πληροφοριών/ ανατροφοδότησης και καινοτόμων ιδεών που θα αποτελέσουν προτάσεις για την δημιουργία μεθοδολογικής προσέγγισης πάνω στην ψηφιακή μορφή του προγράμματος «Young Journalists» από επαγγελματίες που εργάζονται με νέους/ες, ή/και επαγγελματίες που εργάζονται με τα ψηφιακά μέσα.
 
Επιθυμητές Ειδικότητες Επαγγελματιών που εργάζονται με νέους/ες, ή/και που εργάζονται με τα ψηφιακά μέσα:
-κοινωνικοί λειτουργοί
-κοινωνικοί λειτουργοί σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
-εκπαιδευτές/τριες ψηφιακών μέσων (φωτογραφία, βιντεοληψία, ηχοληψία, ραδιοφωνική παραγωγή)
-δημοσιογράφοι / υπεύθυνοι διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
-προγραμματιστές ιστοσελίδων (website developers)
-εκπαιδευτικοί
-πολιτισμικοί διαμεσολαβητές
 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση διάρκειας 1 ώρας . Η ημερομηνία της συνάντησης είναι την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ώρα 5:00, στην Αλκαμένους 11 B, Αθήνα 104 39. Το Focus Group θα έχει την μορφή συζήτησης, με παράλληλη ηχογράφηση.

Για συμμετοχή είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο email i.papaioannou@ddp.gr είτε τηλεφωνικά στο 210 514 8366  (Ιωάννα Παπαϊωάννου)

_English_

 
Open Invitation to Focus Group on Efivos Progect-digital media education on Monday 24/2/20 5 pm
Efivos Project is a European program  encouraging and fostering inclusive values  among young people by increasing awareness and enhancing knowledge and skills requirements in a digital era.

Due to NCR’s success program “Young Journalists”, the Efivos Project aspires to enrich and evolve the already successful methodology and good practices of “Y.J.” in the digital world. The newspaper  “Migratory Birds” now will have its own digital space while creating a many opportunities for training and developing digital skills for young people.
The focus group aims to gather information / feedback and innovative ideas that will be suggestions for developing a methodological approach to the digital format of “Young Journalists” by professionals working with young people, and / or professionals working with digital media.


Desired Specialties of Professionals
working with young people, and / or working with digital media:
-social worker
-social workers in refugee centers
-digital media trainers (photography, video recording, audio recording, radio production)
-journalists / social media managers
-developers (website developers)
-teachers
-cultural mediators

The meeting will last for one hour and will take place on Monday, February 22, 5:00, at Alkamenous 11 B, Athens 104 39. The Focus Group will take the form of a discussion, with simultaneous recording.

To take part in, you need to reserve your place by email i.papaioannou@ddp.gr or call at 210 514 8366 (Ioanna Papaioannou)