ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

 

Γιατί μας χρειάζεται μια βάση συλλογικότητας;

Γιατί με τη συλλογικότητα καταφέρνουμε να μοιραστούμε την ευαισθησία, την τρυφερότητα, τη διάθεση προσφοράς, τον προβληματισμό, την πίστη μας στην κοινωνική αλληλεγγύη και, το κυριότερο, να τα μετατρέψουμε σε πράξη και αποτέλεσμα.

Διότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε καθένας μόνος-η είναι ασφαλώς σημαντικό αλλά όταν συγκρίνεται με τις συνολικές ανάγκες που υπάρχουν σε ένα χώρο φαίνεται ανεπαρκές να λύσει το πρόβλημα και μας προκαλεί άγχος.

Διότι με την καλύτερη πληροφόρηση κάνουμε καλύτερες επιλογές.

Διότι με την καλύτερη πληροφόρηση θέτουμε καλύτερες προτεραιότητες.

Διότι δεν αρκεί η ανταπόκριση σε μια επιμέρους ανάγκη αλλά χρειάζεται η δημιουργία ενός σχεδίου το οποίο κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του αλλά όλοι μαζί μπορούμε.

Διότι μόνος-η κατανοούμε μόνο μια πλευρά των σύνθετων ζητημάτων που κλείνει ακόμη και η πιο απλή μορφή ομαδικής ζωής ή ανθρώπινης επικοινωνίας, με αποτέλεσμα λάθη που θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει.

Διότι η δράση μας είναι σημαντικό να δημιουργεί κίνητρα και σε άλλους και να πολλαπλασιάζεται.

Διότι υπάρχει κίνδυνος να νιώσουμε μόνοι και απογοητευμένοι και να τα παρατήσουμε πιο εύκολα.

 

Τι σημαίνει συλλογικότητα;

Σημαίνει τη συμμετοχή σε ένα δίκτυο που εξασφαλίζει

  • αμφίδρομη ενημέρωση
  • συμμετοχή σε διάλογο
  • συμμετοχή σε μεγαλύτερα σχέδια δράσης
  • συμμετοχή σε αποφάσεις μαζί με άλλους που έχουν τους ίδιους στόχους
  • συνειδητοποιώ ποια είναι και μοιράζομαι την ευθύνη για ανήλικους
  • λειτουργώ όσο γίνεται λιγότερο ναρκισσιστικά και εγωιστικά για τις δικές μου ανάγκες και συναντώ όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των άλλων

 

Τι σημαίνει σχέδιο;

Σημαίνει έγκυρες διασταυρωμένες πληροφορίες για την πραγματικότητα και όχι φήμες και ατομικούς εντυπωσιασμούς.

Σημαίνει να διακρίνω την ομάδα και τις ανάγκες της και τα άτομα καθένα ξεχωριστά και τις ανάγκες του.

Σημαίνει κατανόηση της διαφορετικότητας.

Σημαίνει κατανόηση της ανάγκης σταδιακής πολιτισμικής γεφύρωσης και κοινωνικοποίησης.

Σημαίνει στόχους που διαπιστωμένα είναι πρώτης προτεραιότητας και όχι τυχαίοι.

Σημαίνει προσπάθεια να διαμορφωθεί μια συλλογικότητα που θα λύνει σταθερά και όχι ευκαιριακά τα προβλήματα.

Σημαίνει συμφωνία για στόχους που θα βοηθούν να διαμορφωθεί στα παιδιά ελευθερία σκέψης και έκφρασης, κριτική σκέψη, κοινωνικοποίηση, αλληλεγγύη και όχι εξάρτηση, ανειλικρίνεια, εύνοια, αρχηγισμός, ατομισμός.