Διαγωνισμοί προμηθειών

Διαγωνισμοί Προμηθειών

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει διαγωνισμούς προμηθειών ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει ώστε να εκτελεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τις δραστηριότητές του και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Εφόσον υπάρξει κάποιος νέος διαγωνισμός, θα τον βρείτε παρακάτω.