ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ NEWSLETTER

Με την επιλογή του παρακάτω υπερσυνδέσμου συναινείτε στην εγγραφή σας στην υπηρεσία αποστολής ενημερώσεων και επικοινωνιών του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (οδός Αλκαμένους, αριθμός 11β, Αθήνα, email: diktio@ddp.gr).

Τα δεδομένα, που μας παρέχετε στην παρούσα φόρμα, δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη πέραν των συνεργατών, που χρησιμοποιεί το Σωματείο για την παροχή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν μέχρις ανακλήσεως της συναίνεσής σας. Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής, φορητότητας και εναντίωσης σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr).

Έχετε επίσης δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονική σας απεγγραφή από την υπηρεσία. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προ της ανάκλησής της.