CPU – Μονάδα Παιδικής Προστασίας

Η ομάδα Ψυχοκοινωνικής και Νομικής Υποστήριξης λειτουργεί, όπως και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε δύο αλληλοσυμπληρωμένους πυλώνες, ο πρώτος περιλαμβάνει δράσεις για τη συνηγορία, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, και κινητοποίηση των ίδιων των παιδιών και της κοινής γνώμης, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει δράσεις στο «πεδίο» σχετικές με την καθημερινή και έμπρακτη προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους, όπου συνεργάζονται παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι, ψυχολόγοι και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές/τριες. Όλοι/ες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι/ες σε θέματα παιδικής προστασίας και θέτουν μαζί τους στόχους, σχεδιάζουν από κοινού τις δράσεις, τις παρεμβάσεις και τις παραπομπές, αλληλοενημερώνονται για την εξέλιξή τους και, γενικά, ενεργούν για την ολιστική κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού που επισκέπτεται το Δίκτυο. Στόχος είναι πάντα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά τους να είναι πάντα σεβαστά.

 

Από το 2016 και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις δημιουργήθηκαν οι πρώτες «Μονάδες Παιδικής Προστασίας» σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας (Σχιστό και Ελληνικό), και τον Ιούνιο του 2017 ξεκίνησε και στον αστικό ιστό της Αθήνας, όπου υλοποιείται έως και σήμερα.

 

Ο εντοπισμός των παιδιών και η παροχή υπηρεσιών γίνεται έπειτα από την παραπομπή άλλων εθνικών και διεθνών οργανώσεων, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Πλανόδια Βιβλιοθήκη (outreach work) και, κυρίως, μέσα από την υπηρεσία μας “Info Desk”.

 

Οι επαγγελματίες έρχονται καθημερινά σε επαφή με άστεγα, ασυνόδευτα, ανήλικα άτομα που χρήζουν άμεσης ψυχοκοινωνικής και νομικής πλαισίωσης. Πρόκειται για παιδιά που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα και η ολιστική προσέγγιση παροχής υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία.

 

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ασυνόδευτα ανήλικα άτομα και σε οικογένειες μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι υπεύθυνοι/ες για τη σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε παιδί, το οποίο ακολουθούν από κοινού με τους/τις ψυχολόγους και τους/τις δικηγόρους, και το οποίο επικαιροποιείται κάθε δύο εβδομάδες ή και συχνότερα, εφόσον προκύψει η ανάγκη. Κάθε παιδί έχει ατομικό φάκελο.

 

Οι ψυχολόγοι παρέχουν εξατομικευμένες συνεδρίες βάσει των αναγκών ατομικού σχεδίου δράσης, το οποίο συντάσσεται μετά από την εκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε παιδιού ή/ και οικογένειας. Επίσης, υλοποιούν ενταξιακά ομαδικά εργαστήρια με άτομα εφηβικής ηλικίας, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνοι/ες για την καθημερινή και σταθερή υλοποίηση της υπηρεσία μας “Info Desk”.

 

Οι δικηγόροι παρέχουν πρόσβαση στη νομική ενημέρωση, καθώς και συμβουλευτική και εκπροσώπηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουν επιπλέον ατομικές συναντήσεις για την ενημέρωση κάθε επωφελούμενου ατόμου στα εξής θέματα:

  • Τα κοινωνικά δικαιώματα των παιδιών βάσει του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων,
  • Τις διαδικασίες προστασίας των προσφύγων/ισσών (π.χ. διαδικασίες ασύλου, οικογενειακή επανένωση και άλλες δραστηριότητες προστασίας και βοήθειας),
  • Διαδικασίες μετεγκατάστασης και επανένωσης με την οικογένειά τους,
  • Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή στη διαδικασία ασύλου, μετεγκατάστασης, οικογενειακής επανένωσης και πρόσβασης σε ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Ειδικότερα, παρέχεται:

 

Νομική υποστήριξη, εκπροσώπηση και συνδρομή στη διαδικασία πλήρους καταγραφής του αιτήματος διεθνούς προστασίας, εξέταση αιτήματος διεθνούς προστασίας ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης και διαδικασία μετεγκατάστασης, καθώς και άλλες νομικές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την προστασία και πρόσβαση ιδίως των ασυνόδευτων παιδιών στα ατομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για παιδιά κάτω των 15 ετών. Δεν παρέχεται δικαστική εκπροσώπηση.

 

Το πρόγραμμα “Child Protection Case Management for Refugee Children” χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

 

CPU – Μονάδα Παιδικής Προστασίας
Αλκαμένους 11β
10439 Αθήνα
Τηλ: 2108846590

Οι Δράσεις μας

Τελευταία Νέα

Θέση εργασίας | Συνεργάτης Case Worker Mobile Unit (πλήρους απασχόλησης) | Υποβολή μέχρι 30/12/2021...

Περιγραφή θέσης εργασίας: Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση  Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποθέσεων της Κινητής Μονάδας πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του...

Θέση εργασίας | Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής πλήρους απασχόλησης Bengali | Υποβολή μέχρι 28/12/2021...

For English, press here. Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός...

Θέση εργασίας | Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Urdu/ Punjabi | Υποβολή μέχρι 28/12/2021 | Αθήνα

For English, press here. Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός...