Ποιοι είμαστε

Γνωρίστε την ομάδα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Η ομάδα μας

Γενικός
Διευθυντής

Οικονομική Διευθύντρια

Οικονομικός Διαχειρ. Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Προγραμ. και Προσωπικού

Υπεύθυνη Έρευνας και Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης

Υπεύθυνη Εκπαιδ. Προγραμμάτων

Youth Worker Εφηβικού Δικτύου

Υπεύθυνη
Εθελοντών

Υπεύθ. Προγρ. ΤΕΒΑ &
Ομάδας Παιδαγωγών

Υπεύθυνος Συνηγορίας και GDPR

Υπεύθ.Εργ.Πολιτισμού & Παιδικής Δανειστικής
Βιβλιοθήκης

Υπεύθ.Προγ. “Protection for All Minors”

Υπεύθυνη Μονάδας Παιδικής Προστασίας

Υπεύθυνος Προμηθειών

Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας