Ποιοι είμαστε

Γνωρίστε την ομάδα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Η ομάδα μας

Γενικός
Διευθυντής

Οικονομική Διευθύντρια

Οικονομικός Διαχειρ. Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Προγραμ. και Προσωπικού

Υπεύθυνη Έρευνας και Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης

Υπεύθυνη Εκπαιδ. Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Εφηβικού Δικτύου

Υπεύθ. Προγρ. “Νέοι
Δημοσιογράφοι”

Υπεύθ.ΚΔΑΠ-Δίκτυο
στην Τράιμπερ

Υπεύθυνη Προγρ.
“Ζήσε το Πάρκο”

Υπεύθυνη
Εθελοντών

Υπεύθ. Προγρ. ΤΕΒΑ &
Ομάδας Παιδαγωγών

Υπεύθ. Συνηγορίας & Προγρ. Μονάδας
Παιδικής Προστασίας

Υπεύθ.Εργ.Πολιτισμού & Παιδικής Δανειστικής
Βιβλιοθήκης