Διαφάνεια

Καταστατικό
Πόροι

Οι πόροι λειτουργίας του Δικτύου προέρχονται από τις συμμετοχές και τις δωρεές μελών και φίλων του σωματείου. Επιπλέον, προγράμματα και δράσεις του Δικτύου χρηματοδοτούνται από ιδρύματα και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται εδώ:

Εκθέσεις ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή

Όλες οι εκθέσεις των οικονομικών ελέγχων καταστάσεις αναρτώνται εδώ:

Πιστοποιήσεις

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένος φορέας, καθώς είναι εγγεγραμμένο στο παρακάτω μητρώα:

  • Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
  • Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείο Υγείας (τμήμα Εθελοντισμού και πιστοποίησης φορέων)
  • Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ.)
  • Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
  • Μητρώο Φορέων Κοινωνίας των Πολιτών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
  • Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Πρόγραμμα ERASMUS+).

Επιπλέον, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνεργάζεται με διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις, δίκτυα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που σκοπό έχουν την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί μέλος του Eurochild

eurochild

και του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

δικτυοΡατσιστικηΒια

και του Anna Lindh Foundation

Απολογισμοί

Διαβάστε τον Απολογισμό του 2022 εδώ.

Διαβάστε τον Απολογισμό του 2021 εδώ.

Διαβάστε τον Απολογισμό του 2020 εδώ.

Διαβάστε τον Απολογισμό του 2019 εδώ.

Άλλα έγγραφα

Διασφάλισης Παιδιών

Πολιτική για την Προστασία από Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση.

Περισσότερα για τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης του Δικτύου και τις φόρμες παραπόνων/ καταγγελιών δείτε εδώ.

Κώδικας ∆εοντολογίας.