Θέσεις εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέσεις εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει ώστε να εκτελεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τις δραστηριότητές του και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Εφόσον υπάρξει κάποια νέα θέση εργασίας, θα τη βρείτε παρακάτω.