Δωρεάν φορολογικές δηλώσεις- Κέντρο για το Παιδί- 2017

Δωρεάν φορολογικές δηλώσεις

για οικογένειες

που δεν μπορούν να πληρώσουν λογιστή

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82

Απαραίτητα χαρτιά:

  • Κλειδάριθμος
  • ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
  • Λογαριασμός ΔΕΗ
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • ΚΕΠΑ 67% (εάν υπάρχει)

Θα τηριθεί σειρά προταιρεότητας

για να κλείσετε ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες

«Κέντρο για το Παιδί»

στο Φρουραρχείο

Δομοκού 2, Απέναντι από το Σταθμό Λαρίσης

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας