Επιστολή του Δικτύου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ.

Προς: κ. Γιάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Αθήνα, 23/7/2019

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εκ μέρους του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αφορμή τον διορισμό σας στη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων σας και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο σας και τις προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε.

Ως σωματείο μη κερδοσκοπικό, που στόχο έχει την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων κάθε παιδιού θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό και την ανησυχία μας για την καθυστέρηση στην έκδοση νέων αναλυτικών οδηγιών για την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους. Οι νέες οδηγίες, προαναγγέλθηκαν από το Υπουργείο σας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας: πρόκειται για την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.80320/οικ.31355/Δ18.2084/11-07-2019 έκδοση εγγράφου ανάκλησης προηγούμενης εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας (Φ.80320/οικ.28107/1857/20-6-2019) που απλούστευε τις διαδικασίες χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) σε ξένους υπηκόους.

Η ανησυχία μας προκύπτει από το γεγονός ότι ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για την πρόσβαση στη δημόσια και ιδιωτική νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αυτό αφορά και κάθε παιδί, προκειμένου να έχει πρόσβαση και να λάβει, εφόσον χρειάζεται, την απαιτούμενη και κατάλληλη φροντίδα. Ουσιαστικά, με την ανάκληση της παραπάνω εγκυκλίου, παιδιά-υπήκοοι τρίτων χωρών (ανάμεσά τους ασυνόδευτοι ανήλικοι άστεγοι ή διαβιούντες σε επισφαλείς συνθήκες) στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία, όπως αυτό ρητά προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία -όπως γνωρίζετε- έχει κυρωθεί στην Ελλάδα από τις 3 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν. 2101/92 (ΦΕΚ Α’ 192):
“Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης αναπήρων. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές”.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας στο άρθρο 5 παρ. 4 εδ. α΄: “Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας”.

Με τη βεβαιότητα ότι είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα τήρησης, προστασίας και σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών, αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας που θα λύσουν το θέμα πρόσβασης στη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και συνδρομή στο έργο σας σε κάθε θέμα της αρμοδιότητάς σας που συνδέεται με το πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πληροφορίες – Συνεργασία:
Πελοπίδας Νικολόπουλος
Τηλέφωνο: 210-8846590
e-mail: p.nikolopoulos@ddp.gr