Ημερίδα «Βλέποντας τον κόσμο με Διαφορετικά Μάτια», 29 Νοεμβρίου 2010