Αναφορά αντίκτυπου προγράμματος Rights Hero

Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τα αποτελέσματα του παιχνιδιού “Rights Hero” και των εκπαιδευτικών σεναρίων στους μαθητές, τους δασκάλους και τις ομάδες-στόχος. Μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες, συζητήσεις και διαδραστικές μαθησιακές εμπειρίες, το πρόγραμμα “Rights Hero” έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να γίνουν ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες, ενθαρρύνοντας τη βαθύτερη κατανόηση των δημοκρατικών αρχών και προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτή η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 3506 μαθητών και 177 δασκάλων από την Ιταλία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Ρουμανία, προσφέροντας μια πρώτη οπτική για τη στάση απέναντι στα δικαιώματα των παιδιών και τον αντίκτυπο του παιχνιδιού ήρωα δικαιωμάτων.

Δείτε την αναφορά εδώ.