Απολογισμός Προγράμματος U-Report 2022

Το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην υλοποίηση του προγράμματος U-Report Greece, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική διακυβέρνηση και διαβούλευση και να τους δοθεί η δυνατότητα να μοιραστούν τις απόψεις τους για θέματα που επηρεάζουν τους ίδιους και τις κοινότητές τους.

Σκοπός του U-Report Greece είναι να καλλιεργήσει το αίσθημα ενεργούς συμμετοχής σε έφηβους και νέους 14- 25 ετών που μένουν στην Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών, Ρομά, νέων με αναπηρίες και νέων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές – και να ενσωματώσει τις φωνές τους στη διαδικασία χάραξης και υλοποίησης πολιτικών. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή μηνιαίων δημοσκοπήσεων μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που τους αφορούν. Μέσω της πλατφόρμας λειτουργούν επίσης δύο chatbots που παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ψυχική υγεία και τον εμβολιασμό κατά του COVID-19.

Ο απολογισμός του προγράμματος για το 2022 περιέχει όλες τις σημαντικές στιγμές του προγράμματος, αναλύσεις των 8 δημοσκοπήσεων που έτρεξαν στην πλατφόρμα και πληροφορίες για εγγραφή νέων χρηστών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ U-REPORT GREECE  

Πώς γίνεται κάποιος U-Reporter; 

Πώς λαμβάνει κάποιος μέρος στις online δημοσκοπήσεις (poll); 

Οδηγίες εγγραφής  

2.ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ  

Τί θα ήθελες από τις πόλεις σου για να γίνουν πιο φιλικές προς τα παιδιά και τους νέους; 

Τί πιστεύουν οι νέοι για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία;  

Τί πιστεύουν οι νέοι για τους πολέμους και τις συγκρούσεις που συμβαίνουν στον κόσμο;

Η γνώμη των παιδιών και των νέων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

Η γνώμη των νέων σχετικά με την επιμόρφωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απασχόληση των νέων. 

Η γνώμη των παιδιών και των νέων για τη χρήση ψηφιακών συσκευών και τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους. 

Τί γνωρίζουν τα παιδιά και οι νέοι για τα δικαιώματα του παιδιού; 

Η ψυχική υγεία στην μετά COVID-19 εποχή  

3.ΤΑ CHATBOT 

4.ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ U-REPORT  

5.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ    

6.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑKH ΣΤΡΑΤΗΓΙKH

Μπορείτε να διαβάσετε τον απολογισμό του 2022 εδώ.