Αυτοσχέδια Ορχήστρα – Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης

“Αυτοσχέδια Ορχήστρα”

Η ζωή μας ένας ήλιος κι εμείς ζωγράφοι της ζωής
ο κόσμος γύρω μας μεγάλος κι οι λέξεις λόγια της ψυχής

Ήρωες αυτού του κόσμου τι κι αν είμαστε μικροί
γέφυρα τα όνειρά μας που πάντα προχωρούν μαζί

Σαν μια συναυλία κι εμείς τραγουδιστές τραγούδησε μαζί μας ανθίζει η αγάπη δες

Παραμύθια να μας λέτε γιατί είμαστε παιδιά
παραλία θα πηγαίνουμε τα λόγια περιττά.

Οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν από παιδιά της Αιαντείου Δημοσίας Βιβλιοθήκης Αταλάντης