Δεν πιστεύω στα θαύματα – Παπαγιάννη Α., Παπαγιάννη Δ., Τσιτουρίδου Κ.

<<Δεν πιστεύω στα θαύματα>>

Δεν πιστεύω στα θαύματα,
μόνο αν είναι οράματα.(2 φορές)

Βλέπω μια θάλασσα γαλανή,
με ένα καράβι στην κορυφή.(2 φορές)

Μια μέρα στην κορφή θ΄ ανέβω,
θα ταξιδέψω τα πάντα θα δω.(2 fores)

Δεν πιστεύω στα θαύματα,
μόνο αν είναι οράματα.(2 φορές)

Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω, δεν πιστεύω στα θαύματα.(2 φορές)

ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ
Αλεξάνδρα Παπαγιάννη
Δήμητρα Παπαγιάννη
& Καλλιόπη Τσιτουρίδου