Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος – Διαδικτυακό σεμινάριο

Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη, αξιοποιώντας το Αλφαβητάρι της ζωής»

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, 18.00 – 20.30

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων), σε συνεργασία με τη Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας και με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη, αξιοποιώντας το Αλφαβητάρι της ζωής», την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 18.00 – 20.30.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις δυνατότητες ανάπτυξης διαπολιτισμικού διαλόγου στην τάξη, με αφορμή την προσέγγιση παγκόσμιων εννοιών του περιβάλλοντος και της φύσης, μέσα από το  μονοπάτι της γλώσσας, που είναι βασικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας αλλά και της ανταλλαγής και επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Επίσης αναφέρεται στις διαπολιτισμικές ικανότητες, που σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποτελούν συστατικό στοιχείο της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατία.

Άξονας το βιβλίο για παιδιά «Αλφαβητάρι της ζωής», της Ελένης Σβορώνου, που παρέχεται δωρεάν σε εκπαιδευτικούς από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει σύντομα κείμενα σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αραβικά και φαρσί, συνοδεύεται από ένα ψηφιακό έντυπο με προτάσεις δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στον σύνδεσμο https://bit.ly/3oAlQKz.

Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές. Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τον τρόπο σύνδεσής τους στο email που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.  Στο τέλος του Σεμιναρίου θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.