Δικαίωμα έχει ένα παιδί – Ροβένα Λάμαϊ

«Δικαίωμα έχει ένα παιδί»

Δικαίωμα έχει ένα παιδί
στο διάβασμα, στα παραμύθια και στη ζωγραφική

Δικαίωμα έχει ένα παιδί
στα τραγούδια, στο παιχνίδι, στη χαρά και στη γιορτή

Δικαίωμα έχει ένα παιδί
να ’χει φίλους, να ’χει στέγη
να ’χει αγάπη και στοργή.

Ροβένα Λάμαϊ
Μαθήτρια Δ τάξης
Δ.Σ. Γενναδίου
Ρόδος