Δικαιώματα των Παιδιών – Αναστασία

Δικαιώματα των Παιδιών

Είμαι παιδί κι έχω δικαίωμα
να ζω ζωή αρμονική,
με χαρά να σας δείχνω
τις γνώσεις τα ταλέντα μου.

Το σχολείο που λαχταρώ
με ειρήνη θα με μάθει να ζω.
Να σέβομαι το περιβάλλον,
αλλά και τα δικαιώματα των άλλων.

106 Νηπιαγωγείο Αθηνών
Αναστασία