Δικαιώματα των Παιδιών – Άρτεμις Τζυχερι

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!!

Όλα τα παιδιά του κόσμου θέλουν φροντίδα .
Φροντίδα δεν εννοώ μόνο στέγη, νερό, φαγητό
που είναι και αυτά σημαντικό,
αλλά αγάπη, ελευθερία και αληθινή προστασία.

Το παιδί έχει ελπίδες αν το βοηθήσουμε,
αν όλοι αποδεχτούμε τα δικαιώματα των παιδιών,
θα δούμε ότι στο μέλλον τα παιδιά
θα είναι ένδυμα αγάπης και συμπόνιας .

ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΖΥΧΕΡΙ Ε 2
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών