Δικαιώματα του Παιδιού – Μάγκου Στέλλα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ένα μόνο πράγμα ζητάμε,
τα δικαιώματα μας,
να μην καταπατάνε.

Στο παιχνίδι έχω δικαίωμα,
για να περνάω υπέροχα,
Μα και στο σχολείο να πηγαίνω,
γράμματα να μαθαίνω.

Φαγητό και νερό θα χρειαστώ,
για να μεγαλώσω και να αναπτυχθώ,
και ακόμη κι αν δείχνω δυνατή
νοσηλεία μπορεί να χρειαστεί.

Δικαίωμα στην ειρήνη έχω και εγώ
με ελευθερία θέλω να ζω.
Τα δικαιώματα είναι σημαντικά,
και για κάποιο λόγο υπάρχουνε κι αυτά.

Μάγκου Στέλλα , Στ1
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών