Έχω μια φίλη – 107ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Έχω μια φίλη

Έχω μια φίλη από μακριά,
που ήταν πολύ λυπημένη

Από ταξίδι μακρυνό
δεν ξέρω πως να σας το πω

Ρ
κάθε παιδί που έρχεται από μακριά
θέλει ένα σπίτι, φίλους και χαρά

Βρήκε μια τάξη στο 107
Μια συντροφιά αγαπημένη

Σιγά , σιγά και με τον καιρό,
Το ταξίδι ξεχνούσε θαρρώ

Ρ
Γιατί
κάθε παιδί που έρχεται από μακριά
θέλει ένα σπίτι, φίλους και χαρά

Έχω μια φίλη από μακριά,
δεν είναι πια λυπημένη

χαρούμενη είναι
τώρα πια εδώ,
Δεν ξέρω πως να σας το πω

Ρ
κάθε παιδί που έρχεται από μακριά
θέλει ένα σπίτι, φίλους και χαρά

κάθε παιδί που έρχεται από μακριά
θέλει ένα σπίτι, φίλους
ένα σχολειό και χαρά

Ολυμπία Τσιλιπάκου & Σοφία Βιτζηλαίου
107ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών