Εγχειρίδιο υλοποίησης εργαστηρίων δημιουργίας τραγουδιών ”Songs for Change”

Το πρόγραμμα «Songs for Change» δίνει στους νέους και στα άτομα που εργάζονται για να υποστηρίξουν τους νέους την ευκαιρία να μάθουν για τις αξίες της ΕΕ μέσω της μουσικής, να εκφράσουν τις απόψεις τους για σημαντικά ζητήματα και να γίνουν ενεργοί φορείς αλλαγής, παράγοντας τραγούδια και μουσικά βίντεο στο πλαίσιο του «Songs for Change», τα οποία απευθύνονται σε συνομηλίκους, κοινοτικούς φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η LCPA- Learn, Create, Produce, Advocate και δημιουργήθηκαν 4 οδηγοί αντίστοιχα.

  1. Toolkit με οδηγίες για την ΕΕ και την μουσική, πως να υλοποιήσετε εργαστήρια και ασκήσεις
  2. Οδηγός δημιουργίας τραγουδιών (εγχειρίδιο και tutorials)
  3. Οδηγοί δημιουργίας βίντεο https://songsforchange.eu/song-production-series/#page-content
  4. Οδηγός συνηγορίας και https://open.spotify.com/episode/0SX4Q94c67PVHPjBOh78AL
Περισσότερα για το πρόγραμμα τα τραγούδια & τα podcast που δημιουργήθηκαν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://songsforchange.eu/
Για τα τραγούδια & τα Podcast που δημιουργήθηκαν από την ομάδα του Εφηβικού Δικτύου, δείτε τα εδώ https://www.youtube.com/watch?v=NXtk0SZYepc&list=PLN-PsyEdbigHI9v3-lwCRiqyYKTP_6ttc&index=4