Εκπαίδευση των μελών της Ομάδας Γονέων αναφορικά με την Ενσυνειδητότητα | Κέντρο για το Παιδί/ Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων | Μάιος 2019

Εκπαίδευση των μελών της Ομάδας Γονέων των παιδιών
που επισκέπτονται το “Κέντρο για το Παιδί” στα Πατήσια,
αναφορικά με την Ενσυνειδητότητα, το “περίφημο” πλέον Mindfulness.
Ποιες τεχνικές αυτοφροντίδας μπορούμε να ακολουθήσουμε
για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις απαιτήσεις του γονεκού μας ρόλου?
Αυτή και άλλες πολλές Δράσεις στο ¨Κέντρο για το Παιδί”,
στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων.