Εθελοντισμός σε εξωτερικές δράσεις

Δημιουργία Ομάδας Εθελοντών για εξωτερικές δράσεις

Όπως ίσως γνωρίζεις το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) είναι μια αφοσιωμένη στα δικαιώματα των παιδιών οργάνωση, η οποία δεσμεύεται να προσπαθεί για την ευημερία, την προστασία και την ενδυνάμωση κάθε παιδιού. Όλες μας οι δράσεις έχουν σκοπό να κάνουν γνωστά και να αναδείξουν τα δικαιώματα των παιδιών, να τα καταστήσουν σεβαστά στην πράξη τόσο από τους ενήλικες όσο και από τα ίδια τα παιδιά.

Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία μιας ομάδας ενθουσιωδών εθελοντών για την υποστήριξη του Δικτύου και των σκοπών του.

Καλούμε όλους και όλες που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία και όραμα με εμάς να συμμετάσχουν σε αυτή μας την πρωτοβουλία.

Σκοπός:

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών που θα βοηθά το Δίκτυο στις εξωτερικές του δραστηριότητες, φεστιβάλ, εκστρατείες και εκδηλώσεις. Αξιοποιώντας τις δεξιότητες, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό των εθελοντών, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τον αντίκτυπό μας στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, να αναδείξουμε τη σημασία τους και να ευαισθητοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο σχετικά με αυτά.

Χρειαζόμαστε άτομα με γνήσιο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των παιδιών, ενσυναίσθηση για ζητήματα σχετικά με το παιδί και έντονη επιθυμία να κάνουν τη διαφορά στη ζωή τους. Χρειαζόμαστε δηλαδή εσένα!