Ένα Προσφυγάκι – Αλιάι, Αλιτσάνι, Κόλα, Κότσι

Ένα προσφυγάκι

Ένα προσφυγάκι από την Συρία
ήθελε να έχει ελευθερία
έτσι ήρθε κι άλλαξε πορεία
και μαζί του όλη η κοινωνία.

Ρεφρέν:
Η βία είναι κακία
Ελευθερία για όλους
Και παιδεία.

Αλιάι Νικολέτα
Αλιτσάνι Μέγκι
Κόλα Άισι
Κότσι Κλαούντια
Α1 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου