Ένα Προσφυγάκι – Αλιάι, Αλιτσάνι, Κόλα, Κότσι

  Ένα προσφυγάκι

  Ένα προσφυγάκι από την Συρία
  ήθελε να έχει ελευθερία
  έτσι ήρθε κι άλλαξε πορεία
  και μαζί του όλη η κοινωνία.

  Ρεφρέν:
  Η βία είναι κακία
  Ελευθερία για όλους
  Και παιδεία.

  Αλιάι Νικολέτα
  Αλιτσάνι Μέγκι
  Κόλα Άισι
  Κότσι Κλαούντια
  Α1 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου