Ενός παιδιού φωνή – Σωτηρία Σιωπή

  «Ενός παιδιού φωνή»

  Κραυγές παιδικές,
  γοργές, φωναχτές,
  ακούγονταν δυνατά,
  ο λόγος έδινε φτερά.

  Φως κι ελπίδα,
  απ’ τις λύπες μια ΄σπίδα,
  ήταν οι φωνές,
  αυτές οι παιδικές.

  Ενός παιδιού φωνή,
  Είναι αγάπης κλειδί.
  Αρκεί κανείς να ΄φουγκραστεί
  και στην παιδική φωνή να στήσει αυτί.
  Μα των παιδιών το βήμα
  δεν θα οπλίσει πια κανένα βλήμα .

  Κραυγές παιδικές,
  βουβές, σιωπηλές,
  ακούγονται τις μέρες,
  ο μα χάνονται στους αιθέρες.

  Φως κι ελπίδα,
  απ’ τις λύπες μια ΄σπίδα,
  κρύβουν οι φωνές,
  αυτές οι παιδικές.

  Ενός παιδιού φωνή,
  Είναι αγάπης κλειδί.
  Αρκεί κανείς να ΄φουγκραστεί
  και στην παιδική φωνή να στήσει αυτί.
  Αγάπη τότε θα φανεί,
  με την ειρήνη μαζί.

  Σωτηρία Σιωπή