Έρευνα για την χρήση πλαστικών – «Η Ζωή χωρίς πλαστικά είναι Δικαίωμα των παιδιών»

Στόχος του προγράμματος «Η Ζωή χωρίς πλαστικά είναι Δικαίωμα των παιδιών» ήταν τα παιδιά να ενημερωθούν και να δράσουν ενάντια στην πλαστική ρύπανση και στην συνέχεια να κινητοποιήσουν τόσο άλλα παιδιά όσο και ενήλικες να δράσουν συλλογικά για την μείωσητων πλαστικών. Τα παιδιά, μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες γνώρισαν εναλλακτικές λύσεις και υιοθέτησαν νέες οικολογικές συνήθειες συμβάλλοντας από πλευράς τους στη μείωση των πλαστικών, καθώς προβληματίστηκαν, σκέφτηκαν κριτικά και αξιολόγησαν την δική τους στάση στο πρόβλημα.

Ενημερώθηκαν για τις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στα πλαστικά μιας χρήσεως, τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην τροφική αλυσίδα και την υγεία του ανθρώπου.Τέλος, πρότειναν και σκέφτηκαν πιθανές λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν εύκολα στο σπίτι και στα σχολεία τους, με έμφαση στα επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα/διαδικασίες και γενικότερα στη μείωση των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την σχολική χρονιά 2022-2023 και κατατέθηκε εκ νέου για να συνεχίσει να εφαρμόζεται στα σχολεία το 2023-2024. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την χρηματοδότηση του BeMed.

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος ήταν να διερευνήσουμε το επίπεδο γνώσης των παιδιών σε σχέση με την πλαστική ρύπανση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας βοήθησε την ομάδα να δημιουργήσει μια σειρά από πρακτικά εργαστήρια εκμάθησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες παιδιών (7-18 ετών) που τους βοήθησαν να εμβαθύνουν στο θέμα (πρόβλημα και λύση), να καλύψουν τυχόν κενά γνώσεων και να τα εμπνεύσουν να αρχίσουν να μειώνουν το πλαστικό μιας χρήσης στο σπίτι, στη γειτονιά, στα σχολεία τους.

Επιπλέον, βάσει των αποτελεσμάτων η ομάδα σχεδίασε τα επόμενα στάδια του προγράμματος που περιλάμβανε συνομιλίες και επισκέψεις σε ειδικούς πάνω στο θέμα της πλαστικής ρύπανσης και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον καθώς και πληροφορίες πάνω στο θέμα των εναλλακτικών για τη μείωση χρήσης του πλαστικού.

Διαβάστε τα αποτελέσματα εδώ.