Έρευνα για τις ευρωπαϊκές αξίες και τη μουσική ως εκπαιδευτικό μέσο

Είσαι 17-28 ετών ή εργάζεσαι με νέους;
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην έρευνα αναγκών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Songs for Change. Στην έρευνά μας, νέοι και εργαζόμενοι/εκπαιδευτικοί για νέους θα κληθούν να προσδιορίσουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ανάγκες τους όσον αφορά την ανταλλαγή και τη μάθηση, καθώς και συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις αξίες της ΕΕ και τον ρόλο τους στη ζωή των ανθρώπων. Θα χρειαστούν περίπου 5-10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη είναι απολύτως εθελοντική και οι απαντήσεις σας στην έρευνα θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές και τα δεδομένα από αυτήν την έρευνα θα αναφέρονται μόνο συγκεντρωτικά.